2/12/50

การแสดงความคิดเห็น

คุณครูครับ...ทุกบทความของบล็อกนี้และทุกบล็อกในเครือข่าย(ดนตรี,ทัศนศิลป์,นาฏศิลป์,วิจัย,แผนการสอน) ท่านสามารถเสนอแนะความคิดเห็นได้แล้วครับ โดยเข้าไปที่คำว่า....แสดงความคิดเห็น( comments)ตัวเล็ก ๆ ด้านล่างของแต่ละบทความ...จากนั้นก็พิมพ์ความคิดเห็นได้เลยครับ.....แล้วเลือกติ๊กช่อง"ชื่อเล่น" หรือ "ไม่ระบุชื่อ" ......และสามารถเข้าไปอ่านความคิดเห็นต่าง ๆ ได้โดยเข้าไปที่...ก่อนเที่ยง...หรือ...หลังเที่ยง....ครับผม