15/11/50

คุณครูครับ


........ระยะหลัง ๆ(หลายปี)มานี้ หน่วยเหนือเร่งให้คุณครูพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนในวิชาหลัก ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ......ผลที่ได้ออกมาผมว่ายังไม่สมดุลย์กับงบที่ทุ่มเทไปสักเท่าไร....
.....ธรรมชาติของมนุษย์เราไม่เหมือนกัน...บางคนเก่งทางด้านคณิต...บางคนเก่งทางด้านประดิษฐ์คิดค้น...บางคนเก่งทางด้านศิลปะ....ฯลฯ ....เราก็เคยได้เรียนรู้ในเรื่องนี้มาโดยตลอด....สมองคนเรามีความสามารถไปคนละด้าน...ไม่เหมือนกัน....แต่หน่วยเหนือก็พยายามที่จะให้เด็กนักเรียนเก่งให้เหมือน ๆ กัน(ด้านเดียวกัน)ทุกคน......จนทุกวันนี้เราแทบจะไม่ได้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ....จะสอนเฉพาะวิชาหลักที่เขาเน้น....ท่านครับ.....สงสารเด็กอีกกลุ่มหนึ่งบ้างเถอะครับ.....เด็กกลุ่มที่สังคมในโรงเรียน...สังคมในครอบครัวชอบว่าเขาโง่.....ทั้งเพื่อนในห้อง..คุณครู...พ่อแม่..ญาติพี่น้อง....
.......เด็กพวกนี้น่าสงสารครับ.....เป็นเด็กที่มีปมด้อย....ถูกดุด่าจากครู..ถูกดูถูกจากเพื่อน ๆ เป็นประจำ.......ท่านครับ...ผิดด้วยหรือที่สมองเขาไม่มีความสามารถทางด้านคณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย เรื่องแม้กระทั้งกีฬา แต่เขาชอบเรียนวิชาในกลุ่มสาระฯศิลปะ........ซึ่งน้อยครังมากที่คุณครูจะมีโอกาสสอนวิชาเหล่านี้ให้กับเขา.....ท่านคิดว่าเขามีความสุขกับการมาโรงเรียนไหมครับ.......ลองคิดดูครับ.......

7/11/50

โหลดไฟล์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เอกสารสาระดนตรี
*****เนื้อหาดนตรี(doc)
*****การสอนดนตรีแบบโคไดและออร์ฟ(pdf)
*****การสอนดนตรีตามแนวทางของซูซูกิ(pdf)
*****บทวิจัยการสอนดนตรี(พงษ์ลดา)(pdf)
*****(การเขียน)นวัตกรรมการสอนดนตรีไทย(doc)
*****การตั้งสายกีต้าร์(doc)
*****ประวัติเพลงชาติไทย(doc)
*****Recorder เมโลเดียน และ โน้ต(web)
*****นักดนตรีในใจเรา(ภาพ)
*****เครื่องดนตรีไทยและโน้ตเพลง(web)
*****มารู้จักตัวโน้ตก่อน(web)
*****การศึกษาการเรียนดนตรีในประเทศไทย(doc)
*****ตัวอย่างเพลงที่นักเรียนควรได้เรียนรู้
...............1.ต้นไม้ของพ่อ
...............2.ของขวัญจากก้อนดิน
...............3.พ่อแห่งแผ่นดิน
...............4.ค้างคาวกินกล้วย.ขลุ่ย
...............5.เดือนเพ็ญ.ขลุ่ย
...............6.ลาวกระทบไม้.ขลุ่ย
...............7.ลาวดวงเดือน.ขลุ่ย
...............8.ลาวแพนน้อย.ขลุ่ย
...............9.ลาวเสี่ยงเทียน.ขลุ่ย
...............10.สร้อยแสงแดง.ขลุ่ย
..............11.แสนแสบ.ขลุ่ย
..............12.กล่อมนารี.ขลุ่ย
(ขออภัยท่านอ.ธนิสร์ ที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อน...เพื่อการศึกษาน่ะครับ.. ...เสียงขลุ่ยของ อ.ธนิสร์......สุดยอดครับ........)
เอกสารอื่นๆ
*****แบบทดสอบกลุ่มสาระศิลปะ ระดับประถม(.doc)

*****ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 1(web)
*****ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 2 (web)
*****วิธีเขียนรายงาน 5 บท(1)(pdf)
*****วิธีเขียนรายงาน 5 บท(2)(doc)
*****วิจัยในชั้นเรียน(doc)
*****ทฤษฏีจิตวิทยาการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน(doc)
*****การทดลองใช้และหาประสิทธิภาพชุดการสอน(doc)*****การสืบค้นข้อมูล.pdf *****การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.pdf *****แบบตรวจสอบแนวโน้มในการใช้สมองซีกซ้ายขวา.doc ***** แบบฝึกทักษะกระบวนการคิด.pdf *****ผู้นำกับความเข้าใจการทำงานของสมอง.doc *****ผู้นำที่ฉลาดรู้ทางอารมณ์.doc *****สาเหตุของความล้มเหฃวของผู้บริหาร.pdf ***** สู่โรงเรียนคุณภาพ.pdf *****สอนคณิตโดยใช้สถานะการณ์.pdf *****
จะพยายามหามาให้เรื่อย ๆ น่ะครับ..............

หลักการสอนสาระศิลปะ


คุณครูครับ........การสอนในกลุ่มสาระศิลปะสิ่งที่เราควรจะเน้นเป็นสิ่งแรกคือ...ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน....เน้นวิธีการสอนที่ให้นักเรียนได้แสดงออกในการคิดสร้างผลงาน..เช่น..อาจจะให้โจทย์ว่า...ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้..บ้านเราจะเป็นอย่างไรน้า?.........หรือ...ให้นักเรียนต่อเติมภาพที่ครูกำหนดให้(มีสี่เหลี่ยม 1 รูป และ วงกลม 1 รูป)ตามจินตนาการณ์ของนักเรียน......เล่านิทานสั้น ๆ ให้นักเรียนฟัง(นิทานคุณธรรม)..แล้วให้นักเรียนวาดภาพตอนใดตอนหนึ่งของนิทานนั้น........หรือ......ให้นักเรียนหาวัสดุธรรมชาติรอบ ๆ ตัว เช่น ใบไม้แห้ง,เศษกิ่งไม้,กระดาษเศษ,เม็ดพืช/ผลไม้....มาติดกับกระดาษแล้วระบายสีให้เป็นภาพที่ต้องการ....ฯลฯ.....แล้วถามนักเรียนที่ละคนว่างานชิ้นนี้มันคืออะไร?(หมายถึงอะไร)....ในภาพมีอะไรบ้าง?....มันเกี่ยวข้องกันอย่างไร?..........นักเรียนชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหน?.....คุณครูก็จะได้รู้ได้ฟังความคิดของนักเรียน...บางครั้งนักเรียนคิดได้ดีมากจนคุณครูอาจคิดไม่ถึง.......ครับ......เราต้องสอนโดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์ ...ส่วนความเก่งในเรื่อง..วาดได้สวย....วาดได้เหมือน...วาดได้เนี๊ยบ..นั้นเป็นเรื่องรองครับ......สร้างประสบการณ์ให้นักเรียนโดยให้นักเรียนได้ดูผลงาน(ทัศนศิลป์)มาก ๆ ...เปิดเพลงหลาย ๆ ประเภทให้นักเรียนฟังหรือเปิดวีดีโอการฟ้อนรำอย่างหลากหลายพร้อมทั้งอธิบายประกอบ...นักเรียนก็จะเกิดจินตนาการใหม่ ๆ ขึ้นมาเองครับ....ไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าเราไม่มีความสามารถทางด้านนี้.......พานักเรียนทำกิจกรรมไปพร้อม ๆ กันทั้งครูและนักเรียนจะดีมากครับ....แลกเปลี่ยนความคิดกัน.....อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก(ในความคิดของผม)..คือ...พยายามอย่าให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาศิลปะ....ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว...ผมว่ากลับไปทบทวนวิธีการสอนใหม่ครับ.....กลับไปคิดวิธีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนศิลปะ....เช่น หลีกเลี่ยงคำพูดที่ทำให้นักเรียนหมดกำลังใจ ท้อถอย เบื่อหน่าย....ควรเน้นในเรื่องสร้างแรงจูงใจ.....ให้กำลังใจ.....ชมเชย..(บางครั้งผลงานอาจออกมาไม่ดี..แต่นักเรียนมีความคิดดี)...ผมคิดว่าคุณครูทำได้ครับ....แล้วเราจะมีความสุขกับการให้..............

ข้อเสนอแนะคุณครู

การจัดกิจกรรมการสอนของครู เท่าที่สอบถามติดตามการสอนของครู หลายคนสอนโดยไม่ได้ดูว่าในหลักสูตรเขากำหนดไว้หรือเปล่า(สอนตามที่เราอยากสอน)........ถ้าท่านเป็นอย่างนี้.....ผมขอเสนอแนะว่า......หยุดก่อนครับ........เราควรตอบคำถามให้ได้ก่อนว่า..........
“เนื้อหา/วัตถุประสงค์ในหลักสูตรฯ 2544 เขากำหนดให้สอนอย่างไร?" (มีให้โหลดแล้วจากลบล็อกแต่ละสาระ)
"กิจกรรมการสอนเหมาะสมกับชั้นเรียนหรือยัง?”
“ยากเกินไป....ง่ายเกินไป.....หรือเปล่า?”
“เราสอนได้สอดคล้องกับหลักสูตรหรือไม่?”
.........ถ้าเรามั่นใจว่า......เราสอนได้สอดคล้องกับหลักสูตรแล้ว...ก็ OK ลุยสอนต่อได้เลย
.......หรือว่า...ไม่แน่ใจแฮะ.....ก็สอนมาเรื่อย ๆ ...ทุกปี...... มันก็น่าจะสอดคล้อง...........
คุณครูครับ........ก่อนสอน..เราต้องมั่นใจว่า..เราสอนได้สอดคล้องกับหลักสูตรแล้ว.....
.....เอาอย่างนี้ครับ....ก่อนอื่นเราควรตรวจสอบก่อนว่า ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรสถานศึกษา...กำหนดให้เราสอนเรื่องอะไรบ้าง?
....นักเรียนควรได้รับรู้หรือมีความสามารถอย่างไร?
…..เช่น ตอนนี้เราสอนชั้น ป.5 วิชาดนตรี .........
เปิดดูในหลักสูตรฯ ชั้นป.5 วิชาดนตรี ดูว่า เขากำหนดให้เราสอนเรื่องอะไรบ้าง? โดยดูที่ สาระการเรียนรู้(เนื้อหา) ........ดูว่าเด็กควรจะได้อะไรจากการสอนในเรื่องนั้น....โดยดูที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(จุดประสงค์หลัก)..............
.......ดูแล้วก็เปรียบเทียบกับชั้นอื่น ๆ ด้วย(ป.4,ป.6).....ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร...
......แล้วเราก็ปรับการสอนของเราให้สอดคล้อง.........โดย...
1. เนื้อหาที่กำหนดไว้จะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรบ้าง?
2. จุดประสงค์ย่อย.....ควรจะต้องมีอะไรเพิ่มบ้าง?
3. รูปแบบการสอนควรจะมีขั้นตอนอย่างไร?
4. ประเมินผลผู้เรียนอย่างไร..จึงจะรู้ว่านักเรียนได้ผลตามจุดประสงค์ที่กำหนด?
........................................เอาแค่นี้ก่อนเนาะ.........แล้วพบกันใหม่จ้า.......