11/10/50

ภาพการอบรมการสอนดนตรี







ภาพกิจกรรมการอบรมการสอนดนตรีชั้น ป.5 ของ สพท.สร.3 เมื่อปีการศึกษา 2549

ไม่มีความคิดเห็น: