7/11/50

ข้อเสนอแนะคุณครู

การจัดกิจกรรมการสอนของครู เท่าที่สอบถามติดตามการสอนของครู หลายคนสอนโดยไม่ได้ดูว่าในหลักสูตรเขากำหนดไว้หรือเปล่า(สอนตามที่เราอยากสอน)........ถ้าท่านเป็นอย่างนี้.....ผมขอเสนอแนะว่า......หยุดก่อนครับ........เราควรตอบคำถามให้ได้ก่อนว่า..........
“เนื้อหา/วัตถุประสงค์ในหลักสูตรฯ 2544 เขากำหนดให้สอนอย่างไร?" (มีให้โหลดแล้วจากลบล็อกแต่ละสาระ)
"กิจกรรมการสอนเหมาะสมกับชั้นเรียนหรือยัง?”
“ยากเกินไป....ง่ายเกินไป.....หรือเปล่า?”
“เราสอนได้สอดคล้องกับหลักสูตรหรือไม่?”
.........ถ้าเรามั่นใจว่า......เราสอนได้สอดคล้องกับหลักสูตรแล้ว...ก็ OK ลุยสอนต่อได้เลย
.......หรือว่า...ไม่แน่ใจแฮะ.....ก็สอนมาเรื่อย ๆ ...ทุกปี...... มันก็น่าจะสอดคล้อง...........
คุณครูครับ........ก่อนสอน..เราต้องมั่นใจว่า..เราสอนได้สอดคล้องกับหลักสูตรแล้ว.....
.....เอาอย่างนี้ครับ....ก่อนอื่นเราควรตรวจสอบก่อนว่า ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรสถานศึกษา...กำหนดให้เราสอนเรื่องอะไรบ้าง?
....นักเรียนควรได้รับรู้หรือมีความสามารถอย่างไร?
…..เช่น ตอนนี้เราสอนชั้น ป.5 วิชาดนตรี .........
เปิดดูในหลักสูตรฯ ชั้นป.5 วิชาดนตรี ดูว่า เขากำหนดให้เราสอนเรื่องอะไรบ้าง? โดยดูที่ สาระการเรียนรู้(เนื้อหา) ........ดูว่าเด็กควรจะได้อะไรจากการสอนในเรื่องนั้น....โดยดูที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(จุดประสงค์หลัก)..............
.......ดูแล้วก็เปรียบเทียบกับชั้นอื่น ๆ ด้วย(ป.4,ป.6).....ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร...
......แล้วเราก็ปรับการสอนของเราให้สอดคล้อง.........โดย...
1. เนื้อหาที่กำหนดไว้จะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรบ้าง?
2. จุดประสงค์ย่อย.....ควรจะต้องมีอะไรเพิ่มบ้าง?
3. รูปแบบการสอนควรจะมีขั้นตอนอย่างไร?
4. ประเมินผลผู้เรียนอย่างไร..จึงจะรู้ว่านักเรียนได้ผลตามจุดประสงค์ที่กำหนด?
........................................เอาแค่นี้ก่อนเนาะ.........แล้วพบกันใหม่จ้า.......

2 ความคิดเห็น:

ครูติ๊ก กล่าวว่า...

น่าจะพิมพ์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ฯ มาให้ด้วยจะดีมากครับ

ครูโคก36 กล่าวว่า...

ดีอีหลีครูบาขอบคุณหลายๆเป็นต้นฝันของผมเลยนะอยากจะบอกท่านครับอยากจะมีบล็อคแบบนี้จังเลยครับ