7/11/50

โหลดไฟล์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เอกสารสาระดนตรี
*****เนื้อหาดนตรี(doc)
*****การสอนดนตรีแบบโคไดและออร์ฟ(pdf)
*****การสอนดนตรีตามแนวทางของซูซูกิ(pdf)
*****บทวิจัยการสอนดนตรี(พงษ์ลดา)(pdf)
*****(การเขียน)นวัตกรรมการสอนดนตรีไทย(doc)
*****การตั้งสายกีต้าร์(doc)
*****ประวัติเพลงชาติไทย(doc)
*****Recorder เมโลเดียน และ โน้ต(web)
*****นักดนตรีในใจเรา(ภาพ)
*****เครื่องดนตรีไทยและโน้ตเพลง(web)
*****มารู้จักตัวโน้ตก่อน(web)
*****การศึกษาการเรียนดนตรีในประเทศไทย(doc)
*****ตัวอย่างเพลงที่นักเรียนควรได้เรียนรู้
...............1.ต้นไม้ของพ่อ
...............2.ของขวัญจากก้อนดิน
...............3.พ่อแห่งแผ่นดิน
...............4.ค้างคาวกินกล้วย.ขลุ่ย
...............5.เดือนเพ็ญ.ขลุ่ย
...............6.ลาวกระทบไม้.ขลุ่ย
...............7.ลาวดวงเดือน.ขลุ่ย
...............8.ลาวแพนน้อย.ขลุ่ย
...............9.ลาวเสี่ยงเทียน.ขลุ่ย
...............10.สร้อยแสงแดง.ขลุ่ย
..............11.แสนแสบ.ขลุ่ย
..............12.กล่อมนารี.ขลุ่ย
(ขออภัยท่านอ.ธนิสร์ ที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อน...เพื่อการศึกษาน่ะครับ.. ...เสียงขลุ่ยของ อ.ธนิสร์......สุดยอดครับ........)
เอกสารอื่นๆ
*****แบบทดสอบกลุ่มสาระศิลปะ ระดับประถม(.doc)

*****ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 1(web)
*****ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 2 (web)
*****วิธีเขียนรายงาน 5 บท(1)(pdf)
*****วิธีเขียนรายงาน 5 บท(2)(doc)
*****วิจัยในชั้นเรียน(doc)
*****ทฤษฏีจิตวิทยาการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน(doc)
*****การทดลองใช้และหาประสิทธิภาพชุดการสอน(doc)*****การสืบค้นข้อมูล.pdf *****การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.pdf *****แบบตรวจสอบแนวโน้มในการใช้สมองซีกซ้ายขวา.doc ***** แบบฝึกทักษะกระบวนการคิด.pdf *****ผู้นำกับความเข้าใจการทำงานของสมอง.doc *****ผู้นำที่ฉลาดรู้ทางอารมณ์.doc *****สาเหตุของความล้มเหฃวของผู้บริหาร.pdf ***** สู่โรงเรียนคุณภาพ.pdf *****สอนคณิตโดยใช้สถานะการณ์.pdf *****
จะพยายามหามาให้เรื่อย ๆ น่ะครับ..............

4 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เจ๋ง จริง ๆ นายทำได้ไง ยกให้เล็ย 1 จอก ด้วยความคารวะ
อาคาเมา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

akamow คือ pimsrit@gmail.com หรือnited2.blogspot.com
คร้าบ จ้าววว นายยยย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขออนุญาตวาง Link ที่ htpp://nited2.blogspot.com นะครับ
อา เคมา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วาง link ได้เลยครับคุณอาเคมา ......(ชอบชื่อคุณจัง)......ศน.แดง