7/11/50

หลักการสอนสาระศิลปะ


คุณครูครับ........การสอนในกลุ่มสาระศิลปะสิ่งที่เราควรจะเน้นเป็นสิ่งแรกคือ...ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน....เน้นวิธีการสอนที่ให้นักเรียนได้แสดงออกในการคิดสร้างผลงาน..เช่น..อาจจะให้โจทย์ว่า...ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้..บ้านเราจะเป็นอย่างไรน้า?.........หรือ...ให้นักเรียนต่อเติมภาพที่ครูกำหนดให้(มีสี่เหลี่ยม 1 รูป และ วงกลม 1 รูป)ตามจินตนาการณ์ของนักเรียน......เล่านิทานสั้น ๆ ให้นักเรียนฟัง(นิทานคุณธรรม)..แล้วให้นักเรียนวาดภาพตอนใดตอนหนึ่งของนิทานนั้น........หรือ......ให้นักเรียนหาวัสดุธรรมชาติรอบ ๆ ตัว เช่น ใบไม้แห้ง,เศษกิ่งไม้,กระดาษเศษ,เม็ดพืช/ผลไม้....มาติดกับกระดาษแล้วระบายสีให้เป็นภาพที่ต้องการ....ฯลฯ.....แล้วถามนักเรียนที่ละคนว่างานชิ้นนี้มันคืออะไร?(หมายถึงอะไร)....ในภาพมีอะไรบ้าง?....มันเกี่ยวข้องกันอย่างไร?..........นักเรียนชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหน?.....คุณครูก็จะได้รู้ได้ฟังความคิดของนักเรียน...บางครั้งนักเรียนคิดได้ดีมากจนคุณครูอาจคิดไม่ถึง.......ครับ......เราต้องสอนโดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์ ...ส่วนความเก่งในเรื่อง..วาดได้สวย....วาดได้เหมือน...วาดได้เนี๊ยบ..นั้นเป็นเรื่องรองครับ......สร้างประสบการณ์ให้นักเรียนโดยให้นักเรียนได้ดูผลงาน(ทัศนศิลป์)มาก ๆ ...เปิดเพลงหลาย ๆ ประเภทให้นักเรียนฟังหรือเปิดวีดีโอการฟ้อนรำอย่างหลากหลายพร้อมทั้งอธิบายประกอบ...นักเรียนก็จะเกิดจินตนาการใหม่ ๆ ขึ้นมาเองครับ....ไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าเราไม่มีความสามารถทางด้านนี้.......พานักเรียนทำกิจกรรมไปพร้อม ๆ กันทั้งครูและนักเรียนจะดีมากครับ....แลกเปลี่ยนความคิดกัน.....อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก(ในความคิดของผม)..คือ...พยายามอย่าให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาศิลปะ....ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว...ผมว่ากลับไปทบทวนวิธีการสอนใหม่ครับ.....กลับไปคิดวิธีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนศิลปะ....เช่น หลีกเลี่ยงคำพูดที่ทำให้นักเรียนหมดกำลังใจ ท้อถอย เบื่อหน่าย....ควรเน้นในเรื่องสร้างแรงจูงใจ.....ให้กำลังใจ.....ชมเชย..(บางครั้งผลงานอาจออกมาไม่ดี..แต่นักเรียนมีความคิดดี)...ผมคิดว่าคุณครูทำได้ครับ....แล้วเราจะมีความสุขกับการให้..............

ไม่มีความคิดเห็น: